Viesnīca, Rīgā, Kaļķu ielā 20.

Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu montāža.