Rēzeknes Augstskola, Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 115.

Ventilācijas, gaisa kondicionēšanas, apkures, ūdens un kanalizācijas, siltumapgādes sistēmu un siltummezgla montāžas darbi.