2017. gads

Jaunolaines sākumskola, Meža iela 2, Jaunolaine

Ventilācijas un gaisa dzesēšanas sistēmu montāža